Duszpasterstwo Powołań Honoratki

Tak było...

"Narodzeni z Boga"

"Cieszę się, że po raz kolejny mogłam uczestniczyć w rekolekcjach, i to w rekolekcjach sylwestrowych. Był to moment dłuższej refleksji nad moim życiem. Czas podsumowania wydarzeń w minionym roku. Czas, w którym mogłam spojrzeć, na otaczającą mnie rzeczywistość, na moją relację z Panem Bogiem, na to, w jakim miejscu jest moja religijność. W tych zmaganiach pomógł mi św. Franciszek, który towarzyszył nam podczas tych rekolekcji. Poznałyśmy część jego historii życia, w której choć trochę mogłyśmy się odnaleźć .
Uważam, że to był piękny, ale też momentami trudny czas, w którym mogłam spotkać się na dłużej z Panem. Umocnił On moją wiarę oraz nadzieję. Nabrałam sił, aby w mojej codzienności cały czas szukać woli Pani i według niej żyć.  S."