Duszpasterstwo Powołań Honoratki

Pielgrzymka z Radomia

W 41 Pieszej Pielgrzymce Diecezji Radomskiej wzięły udział również Małe Siostry Niepokalanego Serca Maryi. W drodze pątnicy spędzili 8 dni pokonując ok. 200 km. Cała pielgrzymka składała się z 40 grup podzielonych na 5 kolumn.

Siostra Emilianna i Siostra Ancilla szły razem z grupą 16 z Dekanatu Wierzbickiego. Pielgrzymka wyruszyła 6 sierpnia a na Jasną Górę dotarła 13 sierpnia. 


W tym roku pątników prowadziły słowa: „W mocy Bożego Ducha”. Każdy dzień grypy zaczynały od śpiewu Sekwencji do Ducha Świętego. Siostry Honoratki włączyły się do ciekawej posługi Aniołów Wsparcia. Zadanie to polegało na pomocy rodzinom pielgrzymującym z małymi dziećmi. Siostry na dłuższych postojach opiekowały się dziećmi, uczyły śpiewać, robić różańce na rękę, wyszywać, modlić się. To ciekawe i nowe doświadczenie, które bardzo spodobało się rodzicom. Siostry gościnie szły również z grupą Szydłowca i Kozienic, gdzie podzieliły się doświadczeniem swojego powołania.