Duszpasterstwo Powołań Honoratki

Posługa w namiocie powołaniowym

"Chcesz rozśmieszyć Pana Boga? To powiedz Mu o swoich planach. I choć w zupełności z tym się zgadzam, to u mnie tym razem było odwrotnie. Bóg zaskoczył mnie swoim planem. Wakacje, początek sierpnia i tydzień w namiocie powołaniowym pod Jasną Górą. Od tak, po prostu – czy mogłabym sama lepiej zaplanować sobie taki wyjazd? Być tak blisko Matki Bożej Jasnogórskiej? Na pewno nie.
Namiot powołaniowy, który ma na celu pomoc osobom rozeznającym powołanie: do życia zakonnego/kapłańskiego czy do małżeństwa, a w nim siostry z różnych zgromadzeń zakonnych.
Wejście pielgrzymki archidiecezji gnieźnieńskiej. Wychodzimy bliżej błoni jasnogórskich. Witamy umęczonych pielgrzymów, a zarazem radosnych duchem, że są już u Matki. Biorą od nas obrazki z myślami, karteczki z fragmentami z Pisma Świętego, breloczki, obrazki z różnych zgromadzeń.
Mija nas redaktorka z radia Jasna Góra, wymieniamy się pozdrowieniami. Wspomniała, że przed chwilą udzieliła jej wywiadu dziewczyna. Szła z intencją, aby rozeznać czy bardziej słuchać Boga czy ludzi i Pan Bóg dał jej odpowiedź (w wylosowanej u nas myśli), że ma bardziej słuchać Boga.
Dlatego nieznane są nam Boże plany dopóki nie otworzymy się na słuchanie Jego głosu."

s.J.