Duszpasterstwo Powołań Honoratki

Ogród - pantomima o s.Hilarii

„Jedno biedne nic” – tak mówiła o sobie Sługa Boża s. Hilaria i w ten sposób podpisywała się w korespondencji. Chciała, by nie zwracano na nią żadnej uwagi, a wręcz by nią pogardzano. S. Hilaria - pracowita, ofiarna, dobra pielęgniarka. Taką znały ją siostry i chorzy. Ale prawdziwa tajemnica jej życia to miłość - miłość do Chrystusa, Boskiego Oblubieńca. Stała się również dla Niego osobą bliską, ukochaną. Wyrazem tego jest jej "Notatnik duchowy", którego treść za jej życia znał tylko spowiednik. Dopiero długie lata po śmierci s. Hilarii ujawniono jej głęboką mistykę obok heroicznej posługi bliźnim. W przekonaniu o jej świętości rozpoczęto proces beatyfikacyjny. Już teraz wyprasza wiele łask u Boga.

Pantomima została przygotowana przez Wspólnotę ewangelizacyjną ELEOS z Lublina, we wspólpracy z naszymi siostrami.

Premiera jej odbyła się podczas sympozjum zorganizowanego w racji 80 rocznicy śmierci s.Hilarii.