Duszpasterstwo Powołań Honoratki

MIŁY MÓJ....

Rekolekcje pod hasłem MIŁY MÓJ JEST MÓJ,  A JA JESTEM JEGO....w  Nowym Mięscie nad Pilicą , 19-23.01.2020 -  już za nami. 

Dziękujemy za obecność: 

- o.Borysowi K., OFMCap - za jego prowadzenie nas ściezkami Pisma św, szczególnie Piesni nad Piesniami, Eucharystię i prawdziwie braterską obecnośc :)

- s.Łucji N.,  SCM - za jej radość i teologiczną czujność :)

- Sandrze -naszej kochanej postulantce - za jej bycie zawsze w miejscu, gdzie ktos tego potrzebował :)

- siostrom ze wspólnoty nowomiejskiej - za ich otwarte drzwi i serca :)

- i....DUCHOWI ŚWIĘTEMU - ze był i jest z nami !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

- wszystkim uczestniczkom - bez Was te rekolekcje by się nie odbyły ,- a teraz nawet jeśli odległosci nas dzielą, to w mocy Ducha jesteśmy blisko :)

" Rekolekcje były dla mnie ogromną pomocą w odkrywaniu tajemnicy Bożej miłości. Pan Bóg widzi nas kiedy myślimy, że nikt nas nie dostrzega. Pan Bóg nie skreśla nas kiedy Go zdradzimy, opuścimy. On nas zna i nigdy nas nie zostawia. Zna naszą przeszłość i nasze zamiary. Mimo naszych grzechów kocha swoje stworzenie miłością aż po krzyż. Niczym Go nie zaskoczymy. Nie ma dla Niego trudnych sytuacji bez wyjścia. Przekonałam się, że to nie jest takie proste żeby te prawdy przyjmować w trudnych chwilach. Pan Bóg i jego miłość są takie proste a człowiek jest taki skomplikowany, że potrafi w trudnych momentach wszystko zawikłać. Będę nadal się uczyć ufać Panu w każdej sytuacji wierząc, że czuwa nad wszystkim. Wiedząc, że swoje życie poświęcił za mnie. Będąc pewna, że swoje życie poświęcę dla Niego." K.

"Pokój i dobro! To był magiczny czas dla mnie, ponieważ jak zawsze mogłam poświęcić czas na medytację ze Słowem Bożym....."