Duszpasterstwo Powołań Honoratki

LECTIO DIVINA

Wróćmy na chwilę i jeszcze raz SIĄDŹMY U STÓP PANA.... ;)

Ten nasz wspólny czas tak szybko minął!

Czas na modlitwę Lectio Divina, na adorację, na bycie ze sobą, z siostrami i....z Matką Pana, bo któż bardziej jak Ona uczy nas siadać w naszej codzienności u stóp Jej Syna. Od Niej uczylismy się słuchać Pana. 

Bądź uwielbiony Panie za ten czas i za każdą z dziewczyn :)