Duszpasterstwo Powołań Honoratki

Wigilia zesłania Ducha św.

Jak uczniowie w wieczerniku - tak my razem z parafianami św. Staniława Kostki i młodzieżą z czestochowskiego KSM  oczekiwaliśmy zesłania  Ducha świętego!! 

Dzięki za zaproszenie i wspólną modlitwę :) 

Było pięknie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!