Duszpasterstwo Powołań Honoratki

DDPP

DZIEŁO  DUCHOWEJ  POMOCY  POWOŁANIOM, to wspólnota osób, które modlą się w  intencji młodych ludzi, którzy rozeznają swoje powołanie. Szczególnie zaś wspierają te, które Pan Bóg zaprasza do służby w naszym Zgromadzeniu.

Zapraszamy tych, którzy zechcą włączyć się do tej modlitwy. 

Zostaną oni wpisani w Księgę Dzieła i w ich intencji w każdy pierwszy czwartek miesiąca jest odprawiana Msza św. oraz ofiarowane modlitwy całego Zgromadzenia.

Jeżeli pragniesz zostać członkiem Duchowego Dzieła Pomocy Powołaniom, wypełnij i wyślij dołączony formularz z podaniem czasu i formy modlitwy, którą chcesz podjąć.

Formularz