Duszpasterstwo Powołań Honoratki

BŁOGOSŁAWIONEGO, NOWEGO ROKU

BŁOGOSŁAWIONEGO, NOWEGO  ROKU

Nadejście nowego roku skłania nas do snucia planów, marzeń, podejmowania różnych postanowień i wyzwań.

Do stawiania wielu pytań, czasem pełych wątpiliwości.

Czy jako ludzie wiary powinnysmy pytać: "Ile z moich planów uda się zrealizować w nowym roku? ", 

czy może raczej: "Ile z moich planów jest planami Boga na moje życie? " .

Szukajmy odpsowiedzi- mamy na to kolejne 365 darowanych darmo dni :) 

Niech zatem ten rok nie będzie spełnianiem swoich życzeń, ale realizacją bożych obietnic !