Duszpasterstwo Powołań Honoratki

Serce darowane - tak było w Nowym Mieście ....