Duszpasterstwo Powołań Honoratki

W intencji powołań

W intencji powołań

Każdy I czwartek miesiąca jest szczególnym dniem modlitwy o nowe powołania i za powołanych.
...i własnie w tym duchu -i  z tą w intencją w sercu - wybrałyśmy się 6 czerwca na rowerową pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej do Leśniowa ;).

Panie, obdarz nasze Zgromadzenie nowymi powolaniami !

Papież Franciszek przypomniał, że praca powołaniowa, „to nie łapanka nowych członków do naszego klubu”, ale pociąganie ludzi do Jezusa. 

wiecej :

/www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-06/audiencja-kongres-powolaniowy.html?fbclid=IwAR3pBedwQaRtgPMdzy_3ffABa7wc8dKytDbirzhYL5LoySmcLNXwz3Uz6D8

Galeria