Duszpasterstwo Powołań Honoratki

(OD)Rodzenie

(OD)Rodzenie

Zapraszamy wszystkich na cykl spotkań o rodzinie w Biblii.
Według W. Okonia „rodzina to mała grupa społeczna składająca się
z rodziców, ich dzieci i krewnych. Rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi – więź rodzicielska stanowiącą podstawę wychowania rodzinnego, jak również więź formalna określająca obowiązki rodziców i dzieci względem siebie”.
Co o tym mówi Biblia?
Czy aby na pewno było idealnie?
Jeśli chcesz się dowiedzieć, to pierwsze spotkanie odbędzie się
6 listopada w sobotę o godzinie 10:00 w Łodzi na ul. Lokatorskiej 12.
Jest to spotkanie dla wszystkich kobiet i mężczyzn oraz małżeństw do 35 roku życia.
W planie : Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu
z możliwością spowiedzi, spotkanie ze Słowem i twórcze rozmowy (panel dyskusyjny "What's a family") przy dobrej kawie i obiad:)
Zapraszamy i prosimy o potwierdzenie przybycia.
S. Estera 514 211 244
S. Natanaela 516 293 172