Duszpasterstwo Powołań Honoratki

Dzień życia konsekrowanego

Dzień życia konsekrowanego

Święto Ofiarowania Pańskiego zostało ustanowione przez Jana Pawła II Światowym Dniem Życia Konsekrowanego.

Chciejmy dziś szczególnie dziękować Bogu za wszystkie osoby, które wybrały drogę życia zakonnego i kapłańskiego. Oby na tej drodze mogły stawać się coraz bardziej podobnymi do Jezusa.

Prośmy także, aby w ich życiu jak najwyraźniej rodziła się miłość, wierność i jedność, tak aby były one znakiem obecności Bożej w świecie.

 

"Życie zakonne zrodziło się z miłości Bożej i do miłości zostało powołane. Jego miejsce w Kościele i świecie dobrze odczytała św. Teresa od Dzieciątka Jezus, karmelitanka bosa, która po długich poszukiwaniach sensu swojego powołania, zawołała: w sercu Kościoła, mej matki będę miłością." (List na Dzień Życia Konsekrowanego)

 

Bp Jacek Kiciński o liście na Dzień Życia Konsekrowanego (2 lutego)