Duszpasterstwo Powołań Honoratki

Sens Wielkiego Postu

Sens Wielkiego Postu

Niedługo w Kościele rozpoczniemy czas Wielkiego Postu. Co to znaczy? Jak możemy przeżywać ten czas? Co zrobić, aby był on owocny?
I jaka jest istota tego czasu? Czy celem jest wytrwanie w swoich postanowieniach wielkopostnych aż do ostatniego dina?

Zastanawiając się nad odpowiedzią na te pytania, sięgnęłam do zeszłorocznego Orędzia na Wielki Post papieża Franciszka. Ojciec święty tak pisał:

"Wielki Post jest czasem sprzyjającym odnowieniu siebie w spotkaniu z Chrystusem żyjącym w Jego Słowie, w sakramentach i w bliźnim. Pan - który podczas czterdziestu dni spędzonych na pustyni zwyciężył podstępy kusiciela - wskazuje nam drogę, którą trzeba pójść. Niech Duch Święty prowadzi nas do podjęcia prawdziwej pielgrzymki nawrócenia, by odkryć na nowo dar Słowa Bożego, by zostać oczyszczonymi z grzechu, który nas zaślepia i służyć Chrystusowi obecnemu w braciach potrzebujących."

holding-hands-752878_1920.jpg (282 KB)


Żywy Bóg pragnie spotkania z nami i tęskni za relacją jeszcze bliższą niż dotychczas!
To On obdarza swoją łaską i może zadziałać kiedy chce.

Chciejmy wyjść Mu naprzeciw. Papież wskazuje na konkretne przestrzenie, gdzie możemy spotkać Chrystusa:

  • Słowo Boże
  • sakramenty
  • drugi człowiek

Może zatem warto w tym czasie:

  • uważniej niż zwykle słuchać i czytać Słowo Boże
  • poszukać jakiegoś komentarza lub dobrej homilii wyjaśniającej Ewangelię
  • więcej czasu poświęcić na rachunek sumienia przed spowiedzią
  • uświadomić sobie na nowo cudowną obecność Chrystusa w Komunii św.
  • przyjżeć się, jak traktuję bliskie mi osoby
  • zastanowić się komu i jak mógłbym pomóc

Niech będzie to także dla nas czas nadziei, ponieważ jak pisze papież: "Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią."