Duszpasterstwo Powołań Honoratki

BÓG SIĘ Z PANNY NARODZIŁ

BÓG SIĘ Z PANNY NARODZIŁ

Życzenia o.Honorata:

 „Przy tych świętach Bożego Narodzenia życzę (...),  abyśmy na wzór Boskiego Dzieciątka, stali się prawdziwymi dziećmi Bożymi, abyśmy po Bożemu myśleli, po Bożemu mówili, po Bożemu postępowali, jako na Dzieci Boże przystoi, strzegąc się nie tylko złych rzeczy, ale i tego, co czysto ludzkie. Na co niech nas Najdroższy nasz Jezus ze swoją Najświętszą Matką błogosławić raczy.”