Duszpasterstwo Powołań Honoratki

ŁAMIĄC SIĘ OPŁATKIEM....

ŁAMIĄC SIĘ OPŁATKIEM....

...otwórzmy się na dary, które Jezus pragnie złożyć w serce każdego z nas, szczególnie zaś Miłości, która nie czyni różnic, ale obdarza sercem każdego i potrafi wciąż wychodzić naprzeciw, nie zrażając się niczym, przebaczając i kochając pomimo wszystko! Błogosławionych świat :)