Duszpasterstwo Powołań Honoratki

Jeden jest tylko niezmienny przyjaciel - Bóg
Sł. B. Aniela Róża Godecka

Aktualności

Serce Maryi w życiu kobiety

Serce Maryi w życiu kobiety

W Warszawie Służewiu w klaszorze dominikanów raz w miesiącu w czwartki odbywają się otwarte wykłady. Cechą swoistą tych wykładów jest to, że przechodzą w dialog z zaproszonym wykładowcą. Jednym z czwartkowych wykładowców była s. dr Cecylia Anna Duda SCM. Tematem spotkania było "Niepoklane Serce...

więcej

Liturgia dnia

Czytania na czwartek, 25 maja 2017

(Dz 18,1-8) Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda, imieniem Akwila,...

więcej
Rozważanie na czwartek, 25 maja 2017

Ciekawe, że św. Paweł już nie przestrzega wymagań, jakie Jezus postawił swoim pierwszym uczniom:...

więcej
Książka dnia, 25 maja 2017

Beda Czcigodny Komentarz do Dziejów Apostolskich http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=43489 "Opera...

więcej
Zamknij się w Niepokalanym Sercu Maryi i podejmij decyzję komu chcesz oddać swoje serce! zapraszmy na dni skupienia