Duszpasterstwo Powołań Honoratki

Jak zostać Małą Siostrą Niepokalanego Serca Maryi?

Recepta jest prosta, a podaje ją Jezus: "Jeśli chcesz być doskonałym, idź i sprzedaj wszystko, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną. A jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie i niech weźmie krzyż swój, i niech mnie naśladuje".

 

Zatem, po pierwsze, trzeba chcieć, trzeba pragnąć czynić "coś więcej"! Święty Franciszek z Asyżu, który dał nam Regułę Życia nie wymyślał własnych zasad, lecz czerpał je z Ewangelii i wprost nakazywał słuchać "słodkich Słów Pana", a potem czynić to, co się usłyszało. Podobnie bł. Honorat Koźmiński OFMCap, założyciel naszego Zgromadzenia sposobu życia szukał w Ewangelii, patrzył na życie Jezusa, na Rodzinę w Nazarecie i odkrywał, że Jezus ani ubiorem, ani miejscem zamieszkania nie wyróżniał się wśród ludzi. Ta tajemnica Jezusa - Boga ukrytego, Boga bliskiego, Boga wśród nas tak zafascynowała Honorata, że zrozumiał na czym polega życie zakonne. Napisał do Sióstr: "Małe Siostry Niepokalanego Serca Maryi o ile więcej będą zbliżone do świata, o ile mniej bronione klauzurą i habitem zakonnym o tyle więcej powinny być ugruntowane w świętej czystości".

Zatem, po drugie, trzeba pytać Boga o Jego wolę: Panie co chcesz, abym czynił? słuchać Jego Słowa, karmić się Jego Ciałem Eucharystycznym, czytać Pismo Święte,  mieć czas na  modlitwę jako osobista rozmowę z Bogiem! Ostatecznie decyduje Bóg, to On powołuje i ten Jego głos, Jego wola jest jedynym, właściwym motywem do życia zakonnego. Ze strony człowieka musi byc jednak wola słuchania i rozeznawania, czego Bóg pragnie w moim życiu?

Taka okazją do rozeznawania, czy moje miejsce jest u Honoratek są rekolekcje, spotkania dla rozeznania powołania, czy skupienia organizowane w różnych domach Zgromadzenia. Bezpośredni kontakt, wspólna modlitwa z Siostrami, wspólnota stołu, a przede wszystkim obecność Pana, ukrytego w Najświętszym Sakramencie w kaplicy, pomagają we właściwym rozeznaniu powołania. Jeśli już w  sercu powstaje mocne przekonanie, że właśnie z miłości do Pana, mogę żyć w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości, bez wahania powiedz o tym jednej z Sióstr!

Zatem, po trzecie, powiedz o swoim pragnieniu służby dla Pana znanej Ci Siostrze Honoratce! Jeśli nie możesz tego uczynić osobiście napisz list, e-maila, zadzwoń!

Święty Franciszek napisał: W ten sposób pod przewodnictwem Pana niech zaczną życie pokuty, wiedząc, że wszyscy nieustannie mamy się nawracać. Na znak nawrócenia i poświęcenia się życiu ewangelicznemu, niech przywdzieją ubogie odzienie i zachowują prostotę w postępowaniu (z: Reguła i Życie Braci i Sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka). Dziewczyny, które rozpoczynają życie zakonne u Sióstr Honoratek ofiarowują się Panu przez Niepokalane Serce Maryi, poznają życie i duchowość swojej nowej rodziny. Ponieważ Siostry Honoratki są Zgromadzeniem ukrytym, Siostry Postulantki noszą skromne, ale kobiece ubrania, uczestniczą w życiu wspólnoty Sióstr i jeszcze głębiej utwierdzają się w powołaniu. Postulat kończy się wraz z przyjęciem do nowicjatu, a tu już siostry "wyzbywszy się wszelkiej troski i kłopotu niech się starają na wszelki sposób, jak tylko mogą najlepiej: służąc Panu Bogu, miłować, czcić oraz wielbić Go czystym sercem i czysta duszą" (z: Reguła i Życie Braci i Sióstr Trzeciego zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu).

Zatem, po czwarte, jeśli kochasz, możesz zdobyć się na wszystko!