Duszpasterstwo Powołań Honoratki

Nowenna z Ojcem

Dzień pierwszy
Panie, wyznajemy, że od Ciebie pochodzi wszelkie dobro i Ty wszystkim kierujesz. Spraw, byśmy ubogaceni łaską Ducha świętego, za wstawiennictwem bł. Honorata poznawali to, co jest słuszne i sprawiedliwe oraz zawsze czynili to, co jest zgodne z Twoją wolą.
Ojcze nasz.....
Zdrowaś Maryjo....
Błogosławiony Honoracie, módl się za nami!

Dzień drugi
Kieruj, Panie, naszym życiem, broń w przeciwnościach i zachowaj od złego, abyśmy wsparci przykładem i wstawiennictwem bł.Honorata zawsze pełnili Twoją wolę i znajdowali w niej upodobanie przed Tobą.
Ojcze nasz.....
Zdrowaś Maryjo....
Błogosławiony Honoracie, módl się za nami!

Dzień trzeci
Panie, Ty nagrodziłeś wiarę i czyny miłości bł.Honorata, gorliwego kapłana i zakonnika, który został nam dany jako przykład do naśladowania. Udziel nam łaski i siły do wytrwania w wierze, nadziei, miłości, sprawiedliwości i prawdzie.
Ojcze nasz.....
Zdrowaś Maryjo....
Błogosławiony Honoracie, módl się za nami!

Dzień czwarty
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę mówię wam: proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a będzie wam otworzone." Z ufnością uciekamy się do Ciebie za wstawiennictwem bł. Honorata w naszych potrzebach.
Ojcze nasz....
Zdrowaś Maryjo....
Błogosławiony Honoracie, módl się za nami!

Dzień piąty
Zbawicielu nasz, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę mówię wam, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje da wam." Zachęceni tymi słowami, prosimy Ojca w imię twoje, przez wstawiennictwo bł.Honorata o potrzebne dla nas łaski.
Ojcze nasz.....
Zdrowaś Maryjo....
Błogosławiony Honoracie, módl się za nami!

Dzień szósty
Panie, niech sługa Twój, Honorat, zaszczycony tytułem błogosławionego w Kościele katolickim, oręduje nieustannie za nami, wyjednuje udręczonej Ojczyźnie, którą tak umiłował pokój i błogosławieństwo.
Ojcze nasz.....
Zdrowaś Maryjo....
Błogosławiony Honoracie, módl się za nami!

Dzień siódmy
Boskie Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia oraz dobroci i miłości pełne, miej litość nad nami nędznymi grzesznikami. Udzielaj nam potrzebnych łask przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi i wstawiennictwo bł.o.Honorata.
Ojcze nasz.....
Zdrowaś Maryjo....
Błogosławiony Honoracie, módl się za nami!

Dzień ósmy
Wraz z Maryją dziewicą, którą tak po synowsku czcił i miłował bł.Honorat, składamy Ci Panie hołd, cześć i uwielbienie, dziękując za wszelkie udzielone nam łaski.
Ojcze nasz.....
Zdrowaś Maryjo....
Błogosławiony Honoracie, módl się za nami!

Dzień dziewiąty
Błogosławiony Honoracie, który w trudnych czasach dla Kościoła i Ojczyzny trafnie odczytałeś znaki czasu i z głęboką wiarą i ufnością pracowałeś z myślą o lepszej przyszłości, wstawiaj się za Ojcem świętym, biskupami, kapłanami, wszystkimi Polakami, a nam wyjednaj potrzebne laski, o które Cię z ufnością i pokorą prosimy.
Ojcze nasz.....
Zdrowaś Maryjo....
Błogosławiony Honoracie, módl się za nami!