Duszpasterstwo Powołań Honoratki

Duchowość

Czasem ktoś pyta o naszą duchowość. Trudno odpowiedź na to w kilku zdaniach, ale spróbujmy:
Centrum naszego życia duchowego stanowi tajemnica Eucharystii – żywej obecności Boga wśród ludzi. Kontemplacja wcielonego Słowa Bożego w Jego pokornej małości prowadzi do uwielbienia miłości bez granic, wyniszczającej siebie aż po Krzyż. Zapatrzenie w Chrystusa i pragnienie naśladowania Go w codziennym życiu przekłada się na służbę bliźnim.
Wzorem prawdziwej miłości do Boga i ludzi jest Niepokalane Serce Maryi. To Ona towarzyszyła Jezusowi, gdy nauczał. Razem z innymi kobietami słuchała słów Bożych, rozważała je w Sercu i stosowała w życiu. Siostry mają za zadanie ką Serca Maryi, powinnaś chodzić z Maryją w duchu za Jej Synem od mia­sta do miasta, od wsi do wsi, rozważać Jego na­uki i czyny,  wszystkie Jego cuda miłosierdzia. Owoc osiągnięty z tego towarzyszenia siostry powinny chować w sercu, a objawiać w życiu.

W duchu św. Franciszka z Asyżu chcemy naśladować jego pokorę, nieść pokój i dobro tam, gdzie pośle nas Pan.