Duszpasterstwo Powołań Honoratki

Rekolekcje

Zapraszamy Cię na rekolekcje w duchu franciszkańsko - honorackim!

Rekolekcje wędrowne

Zapraszamy studentki oraz dziewczęta pracujące na rekolekcje do Zakopanego

20-24 IX 2018 r.

Przyjazd 20 września ok. 18.00, rozjazd - 24 września po śniadaniu.

W planach są wyprawy górskie, odpoczynek przy Panu, codzienna Eucharystia, konferencje.

Koszt: dobrowolna ofiara
W miarę możliwości można wziąć udział w kosztach pobytu (nocleg - 25zł/dobę, obiadokolacja - 15zł)

Zgłoszenia i dodatkowe pytania:

tel.: 602 871 854
email: powolanie.honoratki@gmail.com