Duszpasterstwo Powołań Honoratki

Rekolekcje

Zapraszamy Cię na rekolekcje w duchu franciszkańsko - honorackim!

Rekolekcje dla dziewcząt

9-13 VII 2018 r.

Zapraszamy Was na rekolekcje do Olsztyna k. Częstochowy.
Daj Panu Bogu czas, aby mógł do Ciebie mówić!

W czasie rekolekcji będzie czas m.in. na osobistą modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, Eucharystię, spotkanie z drugim człowiekiem.

Zapraszamy!!

Zgłoszenia i dodatkowe pytania:

tel.: 602 871 854
email: powolanie.honoratki@gmail.com