Duszpasterstwo Powołań Honoratki

Apostolstwo poza granicami kraju

Ukraina

W Wikariacie ukraińskim znajduje się 21 wspólnot sióstr Honoratek. Jesteśmy na Ukrainie Zachodniej, Centralnej, Wschodniej w Prydnistrowiu, Rosji oraz na Krymie. Prowadząc życie wspólnotowe siostry poświęcają się modlitwie i służbie ludziom. Z powodu specyfiki społeczeństwa i potrzeby Kościoła lokalnego, głównym zadaniem sióstr jest praca katechetyczna przy parafiach: wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest wielka potrzeba prowadzenia katechezy indywidualnej, przygotowującej osoby dorosłe do sakramentów: chrztu, spowiedzi i Komunii Świętej.
Zgodnie z charyzmatem siostry podejmują prace także jako pielęgniarki, lekarki i nauczycielki (języka ukraińskiego). W Mościskach prowadzą przedszkole, w Aleksandrówce dom opieki dla osób starszych, w Jabłónicy ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. W tych domach siostry obejmują funkcje kierowniczek, księgowych, kucharek, pielęgniarek i wychowawczyń, a wszystkie te funkcje łączy wspólny cel – służba Chrystusowi w drugim człowieku! Także Zgronadzenie objęło opieką 8 sierot w prowadzonym przez nas domu dziecka.
Odczytując znaki czasu, od kilkunastu lat siostry podjęły prace w Katolickim Media Centrum oraz w katolickiej telewizji EWTN.
„Żniwo jest wielkie, ale robotników mało” (Mt 9,37). Chociaż nasze Zgromadzenie jest jednym z najliczniejszych na Ukrainie, to i tak potrzeby są o wiele większe. Nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wielu miejsc, do tylu ludzi, którzy czekają na Dobrą Nowinę o Jezusie!

 

Łotwa

Dziewięć lat po założeniu naszego Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi Matka Aniela Róza Godecka posłała swoje siostry do pracy apostolskiej na Łotwie. Od 1897 roku siostry pracowały w fabrykach Rygi i Libawy. Wiadomo, ze w roku 1908 liczba sióstr zjednoczonych w Rydze sięgała około 200 osób.
W okresie od 1897 roku do 1939 roku na Łotwie powstało siedem naszych domów życia wspólnego – w Rydze, Libawie, Dyneburgu, Liksnie i Rogówce. Pracowałyśmy w fabrykach, prowadziłyśmy internaty, sierocińce, pracownie szycia, zajmowałyśmy się katechizacja dzieci i dorosłych. Chociaż stan materialny był bardzo ciężki, a wokół panowały niesprzyjające warunki polityczne, a także istniały problemy z używaniem języka łotewskiego, siostry ofiarnie poświęcały się realizowaniu naszego charyzmatu na Łotwie.
W czasach Związku Radzieckiego Siostry kontynuowały służbę Kościołowi w ukryciu. Nie patrząc na prześladowania ze strony Państwa, prowadziłyśmy życie wspólne. W domach zakonnych były wyrabiane szaty liturgiczna, siostry piekły komunikanty, organizowały rekolekcje i dni skupienia. Przeważnie pracowały w instytucjach państwowych – w szpitalach, fabrykach. Siostry nigdy nie zapomniały obowiązek swoim najważniejszym obowiązku - o religijnym wychowaniu młodego pokolenia.
Dzisiaj na Łotwie w 4 domach (mieszkaniach) zakonnych służy Bogu 15 sióstr naszego Zgromadzenia, jedna siostra z Łotwy pracuje w Radiu Watykańskim w Rzymie. Siostry nadal poświęcają się pracy i katechizacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Inne siostry pracują w szpitalach jako pielęgniarki, kilka sióstr jest zaangażowanych w różne prace parafialne.
Organizujemy dni skupienia dla młodzieży, aby pomóc młodym osobom rozpoznać swoja drogę życiowa.
Siłę dla realizowania swego posłannictwa czerpiemy z codziennej adoracji Jezusa ukrytego w Przenajświętszym Sakramencie.

 

Rosja

Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi (Honoratki) otworzyło 19 września 2003 roku swój pierwszy dom w Rosji w Rostowie nad Donem, w diecezji św. Klemensa, z rezedencją biskupa w Saratowie. Prawdopodobnie jedynie w Rosji diecezje nie są mianowane w zależności od miast rezedencij, a od świętych. Taka forma pomaga w lepszej współpracy z Kościołem Prawosławnym i nie powoduje nieporozumień.
Służymy w parafii Ostatniej Wieczerzy. Jest to jedyna parafia w tym mieście, ponieważ Rosja jest krajem chrześcijan prawosławnych. Parafian jest około pięciuset i to różnych narodowości, między innymi Rosjanie, Polacy i Ormianie. Ponadto Rostów jest miastem studenckim, więc w kościele można spotkać studentów z Ameryki Łacinskiej, Afryki i wielu innych krajów.
Nasza siostrzana wspólnota jest tu oazą modlitwy i spotkań dla parafian. Katechizujemy dzieci, młodzież i dorosłych, ale uczymy nie tylko religii, również gotowania.
Zajmujemy się także kościołem. Dekorujemy jego wnętrze i opiekujemy się zakrystią. Wykonujemy prace gospodarskie wokół kościoła. Bierzemy czynny udział w organizowaniu spotkań dekanalnych młodzieży, wakacji z Bogiem dla dzieci i wyjazdów formacyjno-wypoczynkowych dla młodzieży, dorosłych i rodzin.
Od 2005 roku jedna z sióstr jest dyrektorem Centrum Katechetycznego południa diecezji.
Staramy się, aby nasz dom był, nie tylko dla parafian, lecz dla wszystkich dobrej woli, wsparciem duchownym, a w razie potrzeby i materialnym.

 

Niemcy


Włochy