Duszpasterstwo Powołań Honoratki

Charyzmat

Charyzmat – nasza posługa w Kościele i dla Kościoła, zgodnie z tym, co za natchnieniem Ducha Świętego zlecili nam Założyciele Zgromadzenia. Właściwym celem apostolskim Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi jest praca nad podtrzymaniem wiary i rozwojem życia chrześcijańskiego w społeczeństwie, szczególnie w środowiskach robotniczych. Staramy się realizować to w następujący sposób:

  • Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Ser­ca Maryi to instytut zakonny, na prawie papieskim, agregowany do Zakonu Braci Mniejszych Kapucy­nów jako III Zakon Regularny św. Franciszka. Należy­my do rodziny franciszkańskiej i honorackiej.
  • Staramy się być rze­czywiście małymi wśród tych, którzy służą w Kościele;  ewangelizujemy przez własną pracę, pozostajemy pod opieką Niepokalanego Serca Maryi.
  • Naszą misję w Kościele realizujemy żyjąc we wspólnotach, naśladując Chrystusa czystego, ubo­giego i posłusznego poprzez śluby zakonne.
  • Zachowujemy ukrycie i nie używamy zewnętrznych oznak życia zakonnego.
  • Pod natchnieniem Ducha Świętego O. Honorat Koźmiński OFMCap i Matka Aniela Róża Godecka przekazali nam szczególny sposób postrzegania i przeżywania tajemni­cy Jezusa przebywającego w świecie z ludźmi pracy i otwar­tego na ich potrzeby.