Duszpasterstwo Powołań Honoratki

Ikona Niepokalanego Serca Maryi

Oto przed nami ikona Niepokalanego Serca Maryi.DSC05097.jpg (661 KB) Zaprasza do osobistego spotkania z Panem, do osobistej modlitwy. To spotkanie Serca z sercem… Ikona nie jest zwykłym obrazem. Kojarzy się przede wszystkim z Kościołem Wschodnim. Trzeba jednak pamiętać, że ikona jest dziedzictwem całego Kościoła Katolickiego. (Przed rozłamem - schizmą wschodnią - z 1054 r. istniała już w całym Kościele bardzo bogata ikonografia). To nie jest z obraz, który się maluje, a potem ogląda jak dzieło sztuki. Ikonę pisze się, a potem czyta jak żywą księgę, jak Słowo, które w niej jest zawarte. Ważne jest, aby umieć ją czytać, aby ją rozumieć, aby znać jej alfabet i język. Każdy szczegół, znak, kolor ma swoje znaczenie, nie ma tu nic przypadkowego. Sztuka sakralna zarówno w Kościele katolickim, jak i prawosławnym powinna sprzyjać skupieniu modlitewnemu, tworzyć przestrzeń spotkania. Aby tak się stało, warto poznać kilka ważnych informacji, aby „odczytać” ikonę Niepokalanego Serca Maryi.

Ikona ta ma mnóstwo złota. Złoto na ikonie nie jest kolorem, ale symbolizuje światło, w którym Święta Maryja żyje teraz przed tronem Boga. Złoty blask pozwala poczuć blask Boga i wspaniałość Królestwa Niebieskiego, w którym nigdy nie ma nocy.

Na złotym tle umieszczone są napisy w języku greckim, które są istotnym i koniecznym elementem ikony. Zasadniczo nie są to pełne wyrazy, ale skróty zaznaczone kreską poziomą ze zgiętymi w dwie różne strony końcami. Na ikonie tej występują następujące napisy w języku greckim:

ΜΡ (lewy górny róg): skrót od ΜΗΤΗΡ (czyt. meter); znaczy Matka
θV (prawy górny róg): skrót od ΘΕΟΥ (czyt. theu); znaczy Boga


Ikona Niepokalanego Serca Maryi pozwala czcić Trójcę Świętą poprzez trzy gwiazdy, które są kolejno nad czołem i na obu ramionach Maryi. Oprócz tego gwiazdy na ikonach maluje się na znak tego, że Bogurodzica przed Bożym Narodzeniem, w trakcie Narodzin i po Nich, była Dziewicą.

Maryja jest przedstawiona w białej chuście. Kolor biały jest symbolem Boskiego światła. To kolor czystości, świętości i prostoty. Oznacza to, że Niepokalana to kobieta żyjąca "według prawdy". Płaszcz Maryi jest niebieski, a rękawy błękitne. Kolory te oznaczały nieskończoność nieba, symbol innego, wiecznego świata. Kolor niebieski jest uważany jako ten, który łączy w sobie cechy ziemskie i niebieskie. Szata Maryi jest koloru czerwonego. Czerwony to jeden z najbardziej zauważalnych na ikonie kolorów. To kolor ciepła, miłości i życia. Właśnie dlatego kolor czerwony stał się symbolem Zmartwychwstania - zwycięstwa życia nad śmiercią. Ale jednocześnie jest to kolor krwi i ofiary Chrystusa.


Warto zwrócić uwagę na twarz Maryi na ikonie. Tu każdy szczegół ma też swoje znaczenie.  Ikona ma pomagać w modlitwie, ułatwić kontakt z przedstawioną osobą. Podczas rozmowy obserwuje się zmieniające się reakcje na twarzy osoby, z którą rozmawiamy, tak też dzieje się podczas kontemplacji wizerunku twarzy Maryi. Usta, nos i czoło Matki Bożej na ikonie są znakami głębi duchowej, skupionej kontemplacji i dobroci. Zwłaszcza usta, część szczególnie zmysłowa, są delikatne. Wąskie usta wyrażają głęboką duchowość Maryi. Są one zamknięte, ponieważ kontemplacja wymaga ciszy i skupienia. Nos, długi i wąski, wyraża szlachetność, nie nęcą go już zapachy świata, tylko ożywiający powiew Ducha. Uszy Dziewicy - jedno ukryte pod welonem - dźwięki świata już tu nie docierają, słucha tylko głosu Pana. Drugie jest lekko wysunięte, aby słuchać grzeszników i wstawiać się za nimi przed Panem. Wysokie czoło Dziewicy przyjmuje siłę Ducha Św. i jest symbolem daru mądrości, nieodłącznego od miłości.


Najświętsza Dziewica nie jest jednak sama w znaku ikony. Wydawać się może, że postać Maryi jest przedstawiona na ikonie jakby monstrancja z Najświętszym Sakramentem, jakby w dłoniach trzymała Jezusa pod postacią Chleba Eucharystycznego. Tak, jest tam Hostia, ale w niej wpisane jest słowo „serce” w języku starocerkiewnosłowiańskim. Tak jak Jezus jest ukryty pod postacią Chleba Eucharystycznego, tak jest obecny w Tajemnicy Wcielenia oraz w ukrytym życiu Maryi w Nazarecie. Maryja podczas swoich codziennych spraw nosiła i rozważała wszystkie sprawy Jezusa w swoim sercu, jest tą która uczy obecności przy Jezusie, przy Jego Słowie, uczy obecności trwania na modlitwie – słuchania Jego Słowa, a to nic innego jak modlitwa, jak medytacja. Poprzez medytację nad ikoną, człowiek wierzący zostaje pobudzony do modlitwy i uzdolniony przez Ducha św. do wejścia w rzeczywistą relację wewnętrzną z przedstawionymi na ikonie postaciami.

 

 

Ikona została wykonana przez Wojciecha Korycińskiego z Lublina. Jest wykorzystywana podczas rekolekcji, dni skupienia, czuwań dla młodzieży.
Jeśli chcesz jesteś zainteresowana/-y zaproszeniem nas z ikoną Niepokalanego Serca Maryi do Twojej parafii, wspólnoty, duszpasterstwa itp. - pisz, a umówimy się na spotkanie/ adorację/ wspólne trwanie z Maryją w wprowadzeniem do modlitwy ikoną.