Duszpasterstwo Powołań Honoratki

Ogród - pantomima o s.Hilarii

Pantomima OGRÓD została przygotowana przez Wspólnotę ewangelizacyjną ELEOS z Lublina, we wspólpracy z naszymi siostrami.

Premiera jej odbyła się podczas sympozjum zorganizowanego w racji 80 rocznicy śmierci s.Hilarii.

„Jedno biedne nic” – tak mówiła o sobie Sługa Boża s. Hilaria i w ten sposób podpisywała się w korespondencji. Chciała, by nie zwracano na nią żadnej uwagi, a wręcz by nią pogardzano. S. Hilaria - pracowita, ofiarna, dobra pielęgniarka. Taką znały ją siostry i chorzy. Ale prawdziwa tajemnica jej życia to miłość - miłość do Chrystusa, Boskiego Oblubieńca. Stała się również dla Niego osobą bliską, ukochaną. Wyrazem tego jest jej "Notatnik duchowy", którego treść za jej życia znał tylko spowiednik. Dopiero długie lata po śmierci s. Hilarii ujawniono jej głęboką mistykę obok heroicznej posługi bliźnim. W przekonaniu o jej świętości rozpoczęto proces beatyfikacyjny. Już teraz wyprasza wiele łask u Boga.

 

19 października w kaplicy seminaryjnej celebrowana była Eucharystia pod przewodnictwem biskupa seniora diecezji drohiczyńskiej Antoniego Pacyfika Dydycza. Sympozjum otworzył wykład ks. prałata Bernarda Błońskiego - dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Siedlcach, zatytułowany „Środowisko społeczno-religijne pochodzenia Emilii Główczyńskiej, w Zgromadzeniu s. Hilarii”. Warto zaznaczyć, że s. Hilaria pochodziła z diecezji siedleckiej.

O Związkach bł. Honorata Koźmińskiego z diecezją siedlecką opowiadał zebranym ks. dr Marek Matusik - wikariusz biskupi ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Życie i duchowość Sługi Bożej s. Hilarii Główczyńskiej przybliżyła zebranym s. Bogumiła Czemko (współpracownik zewnętrzny relatora Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych). Natomiast orędzie Jezusa do s. Hilarii Główczyńskiej zaprezentowała s. Ancilla Katarzyna Skwarczyńska.