Duszpasterstwo Powołań Honoratki

Bądźmy światłem Boga

,,Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, Panie,i światłem na mojej ścieżce." ❤ Ps 119, 105
Słowo Pana jest najlepszym drogowskazem. Pismo Święte jest miejscem w którym najbardziej Go poznajemy. Bóg mówi przez Biblię, to znaczy, że oświetla twoją drogę kiedy po nią sięgasz.
,,Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa." (św. Hieronim)
Mówi cały czas, nie tylko przez Pismo Święte, wsłuchaj się i wypatruj światła. On chce ci tyle powiedzieć, On chce tak bardzo rozświetlać twoje życie!
Największą światłością jest sam Chrystus. To wszystko nie są martwe słowa zapisane w jakiejś księdze. To dzieje się naprawdę, a Jezus cały czas przychodzi. Zamknij oczy i zobacz jak On przechadza się po twoim wnętrzu rozświetlając każdy zakamarek duszy, umysłu i ciała. Ja widzę dziś właśnie takiego Boga, moją Światłość. Nie bój się więc ciemności, niczego się nie bój. Bóg dba o ciebie i strasznie kocha. Trwaj w blasku Jego chwały, w miłości, która jest drogą. Zaproś dziś Boga do swojej ciemności, poproś Ducha Świętego aby rozświetlił ten wieczór. Nie wiem, zrób cokolwiek byś chociaż na chwilę zanurzył się w tej światłości. Bądź uwielbiony Panie, bo jesteś, po prostu. Działaj, rozświetlaj moje życie, prowadź mnie, bo cała jestem Twoja.
I bądź uwielbiony w tej ofierze miłości, bo dzięki Twojej krwi mamy pewność Królestwa Bożego, bo Twoja krew otworzyła bramy do życia wiecznego. (Hbr 10, 19-25)    - Ola