Duszpasterstwo Powołań Honoratki

Golgota Młodych - ROZŁAM

Czasem rozłam jest konieczny, żeby pójść dalej, żeby stać się sobą. Rozłam, o którym mówiliśmy na tegorocznej Golgocie Młodych, dotyczyło relacji młodego człowieka z jego rodzicami. O momencie, w którym przychodzi czas na to, aby odciąć łączącą nas z nimi pępowinę.

"Czas spędzony na Golgocie był dla mnie czasem, w którym mogłam się zmierzyć ze swoimi słabościami. Przeżyłam tu prawdziwą burzę wewnętrzną! Ale pomimo tylu przeszkód, które wzburzały  we mnie niepokój czułam też obecność Pana. Miałam możliwośc spotkania Boga w innych uczestnikach GM. Przez te kilka dni duzo dowiedziałam sie o relacjach z rodzicami. A najbardziej zapadła mi w pamięc spowiedź i adoracja Najświętszego Sakramentu.

Polecam wszystkim GM :).  ....bo gdzie dwóch albo trzech groamdzi sie w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20)."

O.P.

Szczegółowe relacje z kazdego dnia  i zdjęcia na:  http://www.golgotamlodych.pl/