Duszpasterstwo Powołań Honoratki

BÓG-CZŁOWIEK, skupienie w Łodzi

11 stycznia w sobotę odbyło się w Łodzi skupienie dla dziewcząt. Tym razem pochylaliśmy się nad tajemnicą wcielenia Bożego. Był czas na wspólną adorację Najświętszego Sakramentu i uwielbianie Boga za to, że tak bardzo uniżył się dla nas stając się Człowiekiem. Spotkanie to było okazją do dzielenia się swoją wiarą i radosnym świętowaniem Narodzenia Pańskiego.