Duszpasterstwo Powołań Honoratki

Wielkopostny dzień skupienia-Lublin

Wielkopostny dzień skupienia-Lublin

23 marca zapraszamy KOBIETY powyżej 16 roku życia na dzień skupienia :)

Jest czas Wielkiego Postu, czas zastanawiania się nad swoim życiem, relacją z Bogiem.

Taką chwilą może być zatrzymanie się w codzienności podczas tego dnia, który rozpoczniemy o godz 10.00, zakończymy ok godz. 17.00 .

Prosimy zabrać ze sobą Pismo Święte oraz obuwie zmienne.

W planie: Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Konferencje, obiad, możliwość spowiedzi lub rozmowy.

Więcej informacji:

ul. Zana 3, Lublin
powolanie.honoratki@gmail.com
nr telefonu: 577 846 766 (s. Natalia)